NTI Silicone Polishers

Kerr Rotary

(Made in Germany.)
Sort by:
Item #
Description
 
Price
Qty
Prepolishing (brown)
460-3826
FG prepolishing flame, 10/pkg
mfg#: P0041
mfg#: P0041
Direct from mfg
25.40
Unit Price: 25.40
460-3844
FG prepolishing inverted cone, 10/pkg
mfg#: P0055-065
mfg#: P0055-065
Direct from mfg
25.40
Unit Price: 25.40
460-3817
RA prepolishing flame, 10/pkg
mfg#: P0033-031
mfg#: P0033-031
Direct from mfg
25.40
Unit Price: 25.40
460-3835
HP prepolishing flame, 10/pkg
mfg#: P0044
mfg#: P0044
Direct from mfg
25.40
Unit Price: 25.40
High shine (green)
460-3877
FG high shine flame, 10/pkg
mfg#: P0153-031
mfg#: P0153-031
Direct from mfg
25.40
Unit Price: 25.40
460-3850
RA high shine flame, 10/pkg
mfg#: P0132-047
mfg#: P0132-047
Direct from mfg
25.40
Unit Price: 25.40
460-3862
HP high shine flame, 10/pkg
mfg#: P0141
mfg#: P0141
Direct from mfg
25.40
Unit Price: 25.40
460-3868
HP high shine large disc, 10/pkg
mfg#: P0143-150
mfg#: P0143-150
Direct from mfg
25.40
Unit Price: 25.40
Super high shine (gray)
460-3949
HP super high shine flame, 10/pkg
mfg#: P0374
mfg#: P0374
In stock
26.95
Unit Price: 26.95
460-3946
HP super high shine large disc, 10/pkg
mfg#: P0373
mfg#: P0373
Direct from mfg
26.95
Unit Price: 26.95
460-3952
HP super high shine large disc, 10/pkg
mfg#: P0375
mfg#: P0375
Direct from mfg
26.95
Unit Price: 26.95
460-3943
RA super high shine flame, 10/pkg
mfg#: P0372
mfg#: P0372
Direct from mfg
26.95
Unit Price: 26.95
460-3913
UM super high shine knife edge, 10/pkg
mfg#: P0322-220
mfg#: P0322-220
Direct from mfg
11.00
Unit Price: 11.00
460-3907
UM super high shine large disc, 10/pkg
mfg#: P0321-220
mfg#: P0321-220
Direct from mfg
11.00
Unit Price: 11.00
Refining (pink)
460-3931
HP refining flame, 10/pkg
mfg#: P0361
mfg#: P0361
Direct from mfg
26.95
Unit Price: 26.95
460-3958
HP refining flame, 10/pkg
mfg#: P0394
mfg#: P0394
Direct from mfg
26.95
Unit Price: 26.95
460-3934
RA refining flame, 10/pkg
mfg#: P0362
mfg#: P0362
Direct from mfg
26.95
Unit Price: 26.95
460-3901
UM refining knife edge, 10/pkg
mfg#: P0316-220
mfg#: P0316-220
Direct from mfg
11.00
Unit Price: 11.00
460-3889
UM refining large disc, 10/pkg
mfg#: P0306-220
mfg#: P0306-220
Direct from mfg
11.00
Unit Price: 11.00
Adjusting (white)
460-3916
HP adjusting flame, 10/pkg
mfg#: P0330-045
mfg#: P0330-045
Direct from mfg
26.95
Unit Price: 26.95
460-3922
HP adjusting flame, 10/pkg
mfg#: P0351
mfg#: P0351
Direct from mfg
26.95
Unit Price: 26.95
460-3955
HP adjusting flame, 10/pkg
mfg#: P0384
mfg#: P0384
Direct from mfg
26.95
Unit Price: 26.95
460-3898
HP adjusting knife edge, 10/pkg
mfg#: P0311-170
mfg#: P0311-170
Direct from mfg
11.00
Unit Price: 11.00
460-3925
RA adjusting flame, 10/pkg
mfg#: P0352
mfg#: P0352
Direct from mfg
26.95
Unit Price: 26.95
460-3928
RA adjusting inverted cone, 10pkg
mfg#: P0355
mfg#: P0355
Direct from mfg
26.95
Unit Price: 26.95
460-3895
UM adjusting knife edge, 10/pkg
mfg#: P0310-220
mfg#: P0310-220
Direct from mfg
11.00
Unit Price: 11.00
460-3883
UM adjusting large disc, 10/pkg
mfg#: P0301-220
mfg#: P0301-220
In stock
11.00
Unit Price: 11.00
Adjusting (blue)
460-3961
UM adjusting large disc, 10/pkg
mfg#: P0401-220
mfg#: P0401-220
Direct from mfg
11.00
Unit Price: 11.00
460-3967
UM adjusting large disc, 10/pkg
mfg#: P0402-180
mfg#: P0402-180
Direct from mfg
11.00
Unit Price: 11.00