NTI Silicone Polishers

Kerr Rotary

(Made in Germany.)
Item #
Description
 
Price
Qty
Prepolishing (brown)
460-3826
FG prepolishing flame, 10/pkg
mfg#: P0041
mfg#: P0041
Backordered
26.65
Unit Price: 26.65
460-3817
RA prepolishing flame, 10/pkg
mfg#: P0033-031
mfg#: P0033-031
Backordered
26.65
Unit Price: 26.65
460-3835
HP prepolishing flame, 10/pkg
mfg#: P0044
mfg#: P0044
Special order
26.65
Unit Price: 26.65
High shine (green)
460-3877
FG high shine flame, 10/pkg
mfg#: P0153-031
mfg#: P0153-031
Special order
26.65
Unit Price: 26.65
460-3850
RA high shine flame, 10/pkg
mfg#: P0132-047
mfg#: P0132-047
Special order
26.65
Unit Price: 26.65
460-3868
HP high shine large disc, 10/pkg
mfg#: P0143-150
mfg#: P0143-150
Special order
26.65
Unit Price: 26.65
Super high shine (gray)
460-3949
HP super high shine flame, 10/pkg
mfg#: P0374
mfg#: P0374
In stock
28.30
Unit Price: 28.30
460-3952
HP super high shine large disc, 10/pkg
mfg#: P0375
mfg#: P0375
Special order
28.30
Unit Price: 28.30
460-3943
RA super high shine flame, 10/pkg
mfg#: P0372
mfg#: P0372
Special order
28.30
Unit Price: 28.30
460-3913
UM super high shine knife edge, 10/pkg
mfg#: P0322-220
mfg#: P0322-220
Special order
11.55
Unit Price: 11.55
460-3907
UM super high shine large disc, 10/pkg
mfg#: P0321-220
mfg#: P0321-220
Special order
11.55
Unit Price: 11.55
Refining (pink)
460-3958
HP refining flame, 10/pkg
mfg#: P0394
mfg#: P0394
Special order
28.30
Unit Price: 28.30
460-3934
RA refining flame, 10/pkg
mfg#: P0362
mfg#: P0362
Special order
28.30
Unit Price: 28.30
460-3901
UM refining knife edge, 10/pkg
mfg#: P0316-220
mfg#: P0316-220
Special order
11.55
Unit Price: 11.55
460-3889
UM refining large disc, 10/pkg
mfg#: P0306-220
mfg#: P0306-220
In stock
11.55
Unit Price: 11.55
Adjusting (white)
460-3922
HP adjusting flame, 10/pkg
mfg#: P0351
mfg#: P0351
Special order
28.30
Unit Price: 28.30
460-3955
HP adjusting flame, 10/pkg
mfg#: P0384
mfg#: P0384
In stock
28.30
Unit Price: 28.30
460-3898
HP adjusting knife edge, 10/pkg
mfg#: P0311-170
mfg#: P0311-170
In stock
11.55
Unit Price: 11.55
460-3925
RA adjusting flame, 10/pkg
mfg#: P0352
mfg#: P0352
In stock
28.30
Unit Price: 28.30
460-3928
RA adjusting inverted cone, 10pkg
mfg#: P0355
mfg#: P0355
Special order
28.30
Unit Price: 28.30
460-3895
UM adjusting knife edge, 10/pkg
mfg#: P0310-220
mfg#: P0310-220
Special order
11.55
Unit Price: 11.55
460-3883
UM adjusting large disc, 10/pkg
mfg#: P0301-220
mfg#: P0301-220
In stock
11.55
Unit Price: 11.55
Adjusting (blue)
460-3961
UM adjusting large disc, 10/pkg
mfg#: P0401-220
mfg#: P0401-220
In stock
11.55
Unit Price: 11.55