Aspirating syringes - Hu-Friedy

Hu-Friedy

(Made in Germany.)
Aspirating syringes - Hu-Friedy
Item #
Description
 
Price
Qty
Aspirating syringes - Hu-Friedy
392-5928
Astra style, 1/pkg
mfg#: SYRA
mfg#: SYRA
In stock
59.50
Unit Price: 59.50
392-5946
Cook-Waite style, 1/pkg
mfg#: SYRCW
mfg#: SYRCW
In stock
59.50
Unit Price: 59.50